Промоции
 
Инструкции

Виж инструкциите! - Кратки инструкции за работа с всички модели касови апарати!


 
Количка
0 продукта
 
Марки
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Информираме Ви, че потребителският софтуер за анализиране на продажбите от ФУВАС - ФУВАС Администратор ще бъде поддържан до 15.01.2022 г. След тази дата ползвателите на ФУВАС Администратор няма да могат да извличат данни от сървъра. Желателно е да бъдат уведомени всички крайни ползватели на услугата за предстоящото й спиране. Считано от 25.10.2021 г. ФУВАС Администратор ще бъде спрян за теглене от фирмения сайт на ТРЕМОЛ. ФУВАС Администратор се унаследява от новата ни облачна услуга, която осигурява дистанционна връзка с фискални устройства с марка TREMOL - TREMOL Assistant. Ползвателите на ФУВАС Администратор, които желаят да използват облачната услуга, ще могат да се регистрират в TREMOL Assistant чрез текущия си акаунт от ФУВАС Администратор. Напомняме Ви, че всеки новорегистриран клиент получава два месеца безплатен достъп до TREMOL Assistant. Облачната услугата TREMOL Assistant е достъпна на адрес a.tremol.bg, където са публикувани и актуалните цени на абонаментните ни планове
В ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Промените са свързани с въвеждането на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги:
1. настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
4. храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4;
5. бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4.
В тази връзка се правят изменения и допълнения в чл. 66, ал. 1 и ал. 2. В § 1 от ДР на ЗДДС в т. 62 се създава ново изречение второ. Създават се т. 98, 99 и 100 и приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5.
Данъчната ставка е временна и се въвежда за периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
Също така са направени някои промени в:
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.:
1. Създава се § 6а;
2. 2. В приложение № 1 към чл. 9, т. 1 се променя ред 60 и се създава нов ред 60а за хотелиерство и ресторантьорство;
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците – създават се чл. 12а, чл. 27 и &27а в Преходните и заключителните разпоредби
Функционалността за задължителен автоматичен Дневен финансов Z отчет в 23:59:59 ч. за всеки календарен ден, през който са регистрирани касови операции - ще се поддържа от всички модели устройства след обновяването.
Напомняме Ви да обърнете внимание и на сроковете, които са Ви вменени при последните изменения на наредбата:
"Чл. 52(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването и."
Към момента са пресертифицирани:
Compact M 01 вер. 1.0
Compact M 02 вер. 01
Compact S 01 вер. 1.0
DATECS DP-150 вер. 2.0
DATECS DP-25 вер. 2.0
DATECS FP-2000 вер. 2.0
DATECS FP-700 вер. 2.0
DATECS FP-700X вер. 2.0
DATECS FP-800 вер. 02
DATECS WP-50X вер. 2.0
ELTRADE A1 KL вер. 1.0
ELTRADE A3 KL вер. 1.0
ELTRADE A6 KL вер. 1.0
ELTRADE B1 KL вер. 1.0
ELTRADE B3 KL вер. 1.0
ELTRADE PRP 250 F KL модел 01 вер. 1.0
ELTRADE PRP 250 F KL модел 02 вер. 1.0
ELTRADE PRP 250F KL вер. 1.0
EPSON TM - T810F KL модел 01 вер. 1.0
EPSON TM - T81F KL модел 03 вер 1.0
eXpert 01 вер. 1.0
eXpert SX
eXpert SX 01
eXpert SX 01 вер. 2.0
eXpert SX вер. 2.0
FX 1200C
FX 1200C вер. 2.0
FX 1300
FX 1300 вер. 2.0
ISL5011S-KL
MICRO C 01 вер. 1.0
TREMOL A19Plus вер. 01
TREMOL FP01 вер. 1.0
TREMOL FP01-KL V2 вер. 1.0
TREMOL FP03-KL V2 вер. 1.0
TREMOL FP07-KL V2 вер. 1.0
TREMOL FP15 вер. 1.0
TREMOL FP21 вер. 1.0
TREMOL FP24 вер. 1.0
TREMOL M20 вер. 01
TREMOL M23 вер. 01
TREMOL M-KL-V2 вер. 1.0
TREMOL S21 вер. 01
TREMOL S25 вер. 01
TREMOL S-KL-V2 вер. 1.0
TREMOL Z-KL-V2 вер. 1.0
TREMOL ZM-KL-V2 вер. 1.0
TREMOL ZS-KL-V2 вер. 1.0
Подредба по:
Информатор 11
Информатор 11
Информатор 11
1 162.00 лв.  
Инструкция ДЕЙЗИ-Compact M
Инструкция ДЕЙЗИ-Compact M
Инструкция ДЕЙЗИ-Compact M
0.00 лв.  
Инструкция ДАТЕКС
Инструкция ДАТЕКС
Инструкция ДАТЕКС
0.00 лв.  
Инструкция ДАТЕКС-Х
Инструкция ДАТЕКС-Х
Инструкция ДАТЕКС-Х
0.00 лв.  
Инструкция ДАТЕКС-номер фактура
Инструкция ДАТЕКС-номер фактура
Инструкция ДАТЕКС-номер фактура
0.00 лв.  
Инструкция ДЕЙЗИ - SX
Инструкция ДЕЙЗИ - SX
Инструкция ДЕЙЗИ-SX
0.00 лв.  
Инструкция ДЕЙЗИ-Compact S
Инструкция ДЕЙЗИ-Compact S
Инструкция ДЕЙЗИ-Compact S
0.00 лв.  
Инструкция ДЕЙЗИ-номер фактура
Инструкция ДЕЙЗИ-номер фактура
Инструкция ДЕЙЗИ-номер фактура
0.00 лв.